Etikett Prästgården

Prästgården år 1783 och framåt, del 12

167 Efter många försök i godo – togs 1831 syn af 2ne nämndemän å den skada, som genom hinder för vattnets aflopp genom Hennebjörke äng från pastors gården, tillskyndas detta gården. Då alvar sålunda försordes afgräfde Brukarne på Hennebjörke den… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 11

166 I anseende två svårigheter att genom den närmast intill gården belägna Beteshagen drifva får och svinkreatur hvarje dag till de bortom Hagen belägna Gärdena samt i anseende till bristande Vattentillgång för svinen, fann Pastor nödvändigt att genom Hagen hägna… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 10

165 Sädes- och Matbodarna. På detta hus lät församlingen lägga ett prydligt tegiltak, i stället för felagtiga Toftaket, som nedrefs. Dörrar och luckor beströks med oljefärg och nya Trappor gjordes vid dörrarna. En ny Lucka på Sädesvinden. [Den inflikade raden… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 9

164 detta så ganska förfallna hus. Trädgården utvidgades, genom förändringen med sistnämda hus, betydligt samt genom gamla Bodens/??/ nedrifvande. Jordland för grönsaker, som oftare i hushållet begagnas, anlades här såsom närmast intill utgången från köket. Landet midt för Sätesbygningen förvandlades… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 8

163 Stängseln Kring Gården – vid Husesynen ansedd vara i godt skick – nedrefs denna Sommar, dels imedan den var alldeles förruttnad, dels ock imedan dess borttagande gaf gården mera prydligt och fritt utseende. Vid gårdens nedra ända uppsatte Pastor… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 7

162 Fortsättning från pagl. 149 på anteckningen öfver de förbättringar, som vid Gistads Prestegård ifrån den 1 Maji 1828 blifvit gjorda. Vid kyrkoherden Könsbergs Tillträde å ofvanstående Dag befanns prestegårdens utseende vara så som ?? ritning No 1 utvisar. Sedan… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 6

149 boden blifver borttagen, *) feck Manngården sitt bestämda utseende infriad genom Staquetter och med alléer prydd. s) År 1803 bygdes gnösten wid Församlingens loge, icke av Församling, utan af mig. Denna lemnas min Efterträdare; ?? för den, till vinnande… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 5

148 Denna Kyrkovall skulle framdeles kunna förskönas genom trädplantering på södra sidan, om annat ställe till Kol-täppa åt klockaren kan finnas i ställe för den ganska missprydande som Församlingen före min tid i välmening tillåtit honom intaga af Kyrkovallen. m)… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 4

147 1789 den 29 Nov. § 7, mom. 2, jämförd med Prot. no 55 eller 1799 d. 7(??) Nov. §4 den Loge, som nu står vid vägen genom ko-hagen. Denne loge är alltså min enskilda egendom; (Jfr. vidare näst föregående… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 3

146 Charten eller Ritningen, som sedermera ordentligen gjordes, tillika med bifogad ritning på husens förra läge *) hurudant gårdens utseende då var och nu är. Efter denna plan, som likväl ännu icke kunnat fullkomligen följas utan att göra min och… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2024 Gistad Hembygdsförening — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑