Styrelsen 2024

 

Övre raden:

Ledamot Anette Landin, sekreterare Gunnar Axelsson, ledamot Börje Carlsson

Nedre raden:

Vice ordförande Lennart Johansson, kassör Agneta Olsson & ordförande Mattias Persson

Läs mer om styrelsen på: https://gistad.net/category/styrelsen/
Vill du kontakta oss så gör du enklast det genom att höra av dig till oss på kontakt@gistad.net alternativt till ordförande Mattias Persson på 07071290288