Kategori kyrkan

Gistadbygdens föreningsblad

HEJA GISTAD!!! Nu har vi i de olika föreningarna i Gistad börjat samverka på riktigt! Tillsammans med sportklubben, scouterna, kyrkobröderna  och kyrkan hjälps vi i hembygdsföreningen till för att hålla vår bygd än mer levande! Här kommer därför ett föreningsblad… Fortsätt läsa →

Anders Wennerstedt – prästsonen från Gistad som krigade i Poltava och blev adlad

Från Hälsingland år 1499 till att vara kyrkoherde i Gistad. Prästen som råkade skjuta sin fru och sonen som for till kriget i Ukraina för att sedan efter lång fångenskap i Ryssland bli adlad. Grundare av Skogaholms herrgård och begravd… Fortsätt läsa →

Avslut och stipendium

Så är då den (alltför?) långa serien om prästgårdsområdet kommen till sitt slut. Då avrundar vi med en inblick i initiativtagarens, kyrkoherde Carlström, värld.

Prästgården år 1783 och framåt, del 12

167 Efter många försök i godo – togs 1831 syn af 2ne nämndemän å den skada, som genom hinder för vattnets aflopp genom Hennebjörke äng från pastors gården, tillskyndas detta gården. Då alvar sålunda försordes afgräfde Brukarne på Hennebjörke den… Fortsätt läsa →

Instrumentalkonsert

Att sälja entrébiljetter vid konserter i kyrkan är tydligen inget nytt påfund.

Prästgården år 1783 och framåt, del 11

166 I anseende två svårigheter att genom den närmast intill gården belägna Beteshagen drifva får och svinkreatur hvarje dag till de bortom Hagen belägna Gärdena samt i anseende till bristande Vattentillgång för svinen, fann Pastor nödvändigt att genom Hagen hägna… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 10

165 Sädes- och Matbodarna. På detta hus lät församlingen lägga ett prydligt tegiltak, i stället för felagtiga Toftaket, som nedrefs. Dörrar och luckor beströks med oljefärg och nya Trappor gjordes vid dörrarna. En ny Lucka på Sädesvinden. [Den inflikade raden… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 9

164 detta så ganska förfallna hus. Trädgården utvidgades, genom förändringen med sistnämda hus, betydligt samt genom gamla Bodens/??/ nedrifvande. Jordland för grönsaker, som oftare i hushållet begagnas, anlades här såsom närmast intill utgången från köket. Landet midt för Sätesbygningen förvandlades… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 8

163 Stängseln Kring Gården – vid Husesynen ansedd vara i godt skick – nedrefs denna Sommar, dels imedan den var alldeles förruttnad, dels ock imedan dess borttagande gaf gården mera prydligt och fritt utseende. Vid gårdens nedra ända uppsatte Pastor… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 7

162 Fortsättning från pagl. 149 på anteckningen öfver de förbättringar, som vid Gistads Prestegård ifrån den 1 Maji 1828 blifvit gjorda. Vid kyrkoherden Könsbergs Tillträde å ofvanstående Dag befanns prestegårdens utseende vara så som ?? ritning No 1 utvisar. Sedan… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2024 Gistad Hembygdsförening — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑