Från Hälsingland år 1499 till att vara kyrkoherde i Gistad. Prästen som råkade skjuta sin fru och sonen som for till kriget i Ukraina för att sedan efter lång fångenskap i Ryssland bli adlad. Grundare av Skogaholms herrgård och begravd i egen grav på Svennevad kyrka 1723

På mitten av 1600-talet var Nicolaus Laurentii Winnerstadius (1573-1617) kyrkoherde i Gistad. Vinnerstadius var född 1600 på Vinnerstads prästgård. Han kom från en riktig prästsläkt. Hans farfars far var Olaus Raijerus Helsingius, född 1499. Denne herre var präst redan innan reformationen och var kyrkoherde i Norrala i Hälsingland. Hans farfar hette Nicolaus Olaus Helsingius (1546-1598) var född i Norrala och var sedan kyrkoherde på lite olika platser som exempelvis Rappestad och Sjögestad. Hans äldre bror som fick namnet Ericus Laurentius Vinnerstadius blev kyrkoherde i Södra Vi. Namnet Vinnerstadius kommer efter födelseorten Vinnerstad.

Nicolaus Laurentii Winnerstdius blev kyrkoherde i Gistad 19 april 1641. Kyrkoherden fick 1645 av drottning Christina 1/2 hemman Brånstad till stomhemman. Han var gift två gånger. Första giftet var 1633 med Brita Hansdotter, som var född 1610. Hustrun ska sedan ha dött den 22 april 1634 och det står att hon ”av mannen av våda ihjälskjuten”. Andra giftet var 1641 med Eva Larsdotter, som var född 1621. Hon var dotter av mannens företrädare i ämbetet, kyrkoherden Laurentius Gotschalki.

http://www.cognatus.se/

 

På Gistad Prästgård föddes i juni 1650 sonen Anders Winnerstedt. Anders blev student i Uppsala 30 oktober 1673. Han hoppade dock av studierna och tog värvning i armén. Där steg han i graderna och hade rangen av överstelöjtnant när han tog avsked på ålderns höst. Han deltog sålunda i Karl XI:s skånska krig och i Karl XII:s krig. Så det blev krig både i Halmstad, Lund och Landskrona under konung Carl XI:s skånska krig och sen även under konung Carl XII vid landstigningen på Seland, övergången av Dünaströmmen samt slagen vid Gemauerthof och Liesna, då han båda gångerna anförde högra flygeln. Vid slaget vid Poltava 1709 blev han fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Nisjnij-Novgorod, varifrån han ej hemkom förrän 1722 efter fredsslutet.

 

 

Wennerstedts hemkomst skrev man om i posttidningarna

Anders Wennerstedt gifte sig 1684 med Catharina Rosenberg, vars far var krigsråd och modern en Törnsköld. Anders blev adlad 9 juli 1681 med adelsättsnummer 1000, till Skogaholm, Sörby (Varv) och Skörtinge (Skärkind). Skogaholm var ett arv efter hustruns föräldrar Simon Rosenberg och Margareta Larsdotter.

Han skrev sig till Skogaholms bruk och lät uppföra Skogaholms herrgård som numera finns på Skansen.


Fotograf: Teddy Hallingström Skansen

Två döttrar avled späda. Äldsta dottern gifte sig von Braunjohan. Ätten fortlevde på svärdssidan med två söner, generalmajor Simon Jacob Wennerstedt och president Carl Gustaf Wennerstedt. Den senare upphöjdes till friherre.

 

Anders Wennerstedt dog 26 oktober 1723 på Skogaholms herrgård. Han begravdes i en egen utbyggd grav vid Svennevads kyrka. När hembygdsföreningens ordförande besökte graven så letade man först på backen bland andra gravar, men den Gistadfödde Wennerstedts grav fanns på kyrkans bakre husfasad!

Fotograf: Mattias, Gistad hembygdsförening

Adelsätten Wennerstedt dog ut den 14 juni 1793.