Lag och etik

Förutom de rent tekniska aspekterna kring att producera innehåll finns det en väldigt viktig sak att förhålla sig till som skribent, nämligen integritetsfrågan. Där finns det både en laglig och en etisk gränsdragning att ta hänsyn till. Om de personbilder, och annan personlig information, som publiceras rör personer som inte längre finns med oss bör läget vara lugnt. Nu levande personer måste ge sitt samtycke innan publicering. Samtycket kan ska på olika sätt. Hur det görs måste varje skribent bedöma individuellt utifrån sin relation till den aktuella personen. Varje skribent ansvarar också för det material som skapas; att det följer lagar och någon sorts allmänt accepterad etisk kurs

Med det sagt övergår vi till det rent tekniska kring publiceringen.

Det tekniska

Det finns primärt två varianter av publicering, “Inlägg” och “Sidor”. Det senare är tänkt för längre betraktelser, berättelser, fakta, osv. Inlägg används för kortare texter och framförallt publicering av bilder. Inlägg kan kommenteras, vilket kan vara särskilt bra just vid bildhanteringen. En större allmänhet kan lägga till information, tex vilka personer som finns med på en viss bild etc. Inlägg kategoriseras och “taggas” efter typ och innehåll, vilket underlättar sökningar när inläggen blivit många.

Det finns flera sätt att göra samma sak. Här nedan visas ett sätt att skapa ett inlägg, vars primära syfte är att visa en bild, med tillhörande beskrivning. Börja med att logga in. Innan du kan skapa ett inlägg måste du alltså ha kontaktat en administratör som skapat en användaridentitet åt dig. Från inloggat läge i panelen, välj “Nytt – Inlägg” från menyraden.

Då hamnar man i redigeringsrutan som syns nedan.

  • Klicka på “Välj utvald bild” i rutan för utvald bild till höger. (Påföljande moment där förklaras längre ned.)
  • Skriv in en rubrik
  • Skriv en text
  • I inlägget kan man också lägga till fler bilder eller andra mediaobjekt (Knappen “Lägg till media” under rubrikraden)
  • Välj en kategori i valrutan för kategorier till höger. Det går också att där lägga till en kategori om man tycker att de som finns inte stämmer riktigt.
  • “Etikettera” bilden utifrån bildens innehåll. Det kan göras genom att välja redan existerande etiketter, eller att man skriver in sina egna.
  • När man är nöjd med sitt inlägg – klicka på knappen “Publicera” uppe till höger. Klart

När man ska ange utvald bild så hamnar man mediabiblioteket, dvs redan uppladdat material på servern. Om det är en ny bild som man ska lägga till i sitt inlägg så är det ju inte så troligt att den bilden finns i biblioteket. Då får man gå till fliken “Ladda upp filer” och – ja, just det, ladda upp sin bild, som ligger någonstans på en egna datorn. När bilden väl är uppladdad till biblioteket kan den väljas och infogas som den utvalda bilden.

I mediabiblioteket har man också möjlighet att skriva in bildtexter för varje bild. Det är en utmärkt funktion för att skriva in namn på personer i bilder. Bildtexter följer med varje bild och är inte beroende av vad man skriver i eventuella inlägg där bilden förekommer.

Vad är kategorier och etiketter? De funktionerna kan användas till lite av varje, men kanske främst används de för att söka efter inlägg, bilder osv. Man kan se kategorier som lite mera överordnade, som tex Byggnader, Porträtt, Formalia, Medlemsskap… Etiketter kan vara lite friare begrepp som man vill “klistra på” sitt inlägg.

Publicering via e-post

Efter alla teknikaliteter här ovanför så känns det kanske som en lättnad att se att det faktiskt går att skapa inlägg bara genom att skicka ett e-postmeddelande. Med tanke på all oönskad e-post, även kallat spam, som finns ute på Internet är det några saker som krävs:

  • Man måste ha kontaktat en administratör och fått ett konto på gistad.net
  • Då får man också veta till vilken e-postadress man kan skicka sina meddelanden
  • En “redaktör” måste kontrollera och godkänna innan meddelandet blir publicerat

Ämnesraden i meddelandet blir rubrik i inlägget och den första bild som bifogats blir utvald bild. Texten i meddelandet bli naturligtvis den löpande texten i inlägget och eventuella ytterligare bifogade bilder läggs också in i inlägget.