Gistad.net har använts till diverse olika ändamål genom tiderna. Under några år lånades platsen ut till bredbandsinitiativet i Gistad för att lättare sprida information om sitt projekt. Det blev startskottet till Gistad Allehanda. Tanken med detta var en webbplats för att främja föreningar, företag, verksamheter och invånare i Gistad och dess kringområden. Man kan se det lite som en lokaltidning på nätet.

Intresset för den verkligt lokala tidningen falnade med åren, så i sin tredje inkarnation har gistad.net blivit plats för Gistad Hembygdsförening. Denna bildades vid ett grundande möte 2022-11-20.

Att platsen numera, i huvudsak, ägnas åt hembygdsföreningen hindrar dock inte att närliggande intressen ges utrymme på webbplatsen.