Är du förberedd om krisen kommer?

  • Har du funderat kring hur du ska få tag i vatten om kranen slutar rinna?
  • Vet du hur du ska ladda din mobiltelefon om elen är borta?
  • Är du intresserad att veta hur du kan rädda dina närståendes liv vid en hjärtattack?

Är detta något du funderat kring och känner att du tillsammans med grannar och bekanta vill fördjupa dig mer i? Eller är din “plan” att sjunka ner i soffan samtidigt som du tycker att detta är något som någon annan ska fixa åt dig? Att kanske kommunen ska prioritera dig framför gamla och sjuka om det uppstår någon form av kris?

Varje år vecka 39 uppmärksammas MSBs (Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskap) beredskapsvecka. Temat för i år är “SÄTT IGÅNG!“. Läs mer på:  https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2024/januari/beredskapsveckan-2024/. Veckan leds av MSB och genomförs av många aktörer samtidigt för att stärka motståndskraften hos invånarna.

Detta kommer vi vilja uppmärksamma på olika sätt efter sommaren. Från hembygdsföreningen tänker vi att vi kan blicka framåt med äldre tiders erfarenheter i ryggen. Detta gör vi tillsammans med andra organisationer i Gistad som exempelvis Gistads scoutkår “Var redo! Alltid redo!”

Vi tänker att vårt samhälle kommer klara av olika störningar bättre om vi är förberedda. Om vi känner våra grannar bättre så kommer vi klarar det mesta!

Är du intresserad och kanske har egna tankar på vad som vi skulle kunna fokusera på när vi träffas?

Hör gärna av dig till oss via kontakt@gistad.net