Att sälja entrébiljetter vid konserter i kyrkan är tydligen inget nytt påfund.

Här ser vi en annons för en konsert med en sextett ur 1:a Livgrenadjärregementet  den 22/8 1869. Då järnvägen och Gistad station togs i drift 1872 får vi anta att de sex männen (något annat än män var väl otänkbart) och deras instrument fick ge sig ut på en lugn och behaglig resa med häst och vagn från Malmen till Gistad.

50 öre i inträde. Var det en kännbar utgift för den menige allmogen år 1869?