Söndagen den 21/4 2024 hade hembygdsföreningens studiecirkel en träff med temat “Utmed järnvägen”. Då kan det passa bra med en uppföljning med vad som hände den dagen då den nya sträckan mellan Norrköping och Linköping invigdes.

Följande material är i huvudsak från en artikel i Östgöta Correspondenten om vad som hände den 15/10 1872. Några kommentarer:

Det talas flera gånger i artikeln om den sorg som drabbat landet och kungahuset och förhindrat kungen att närvara. Det var väl också därför som järnvägen “….invigdes i går medelst en enkel högtidlighet”. Likaså påpekades det i landshövdingens tal att sorgen “hindrar oss att högtidlighålla den med glada och bullrande fester, utan i stället gifwa åt wår glädje en allwarligare prägel.” Trots sorgen kan man tycka att invigningen var allt annat än “enkel” och de fester som beskrivs kan nog antas ha varit tidvis “bullrande”.

Orsaken till sorgen beskrivs inte, men kung Karl XV avled 18/9 1872. Det var alltså en månad innan invigningen. Det var kanske fortfarande landssorg efter honom. Kung Oscar II var således nyligen tillträdd kung efter sin bror. Oscar var också hertig av Östergötland, vilket nämns i artikeln.

Gistad nämns i ett kort stycke i artikeln. Det framgår att “Gistad stationshus är i förhållande till Linköpings, af ett dwärgartadt slag…” Sedermera byggdes det ut och lämnade sitt dwärgartade slag.

 Följ länkarna till första delen, andra delen och tredje delen av artikeln i Corren. Då det kan vara något besvärligt att läsa det gamla teckensnittet i bilder med dålig upplösning finns här en tolkning av texten.