En annan nyhet “utmed järnvägen” är notisen från Östgöta Correspondenten den 22/1 1898 om att rikstelefonin nu kommit till byn.

Dock verkar beskedet vara lite förhastat, för några dagar senare, den 25/1 1898 kommer en dementi.