Nu finns en ny sida, som hittas som ett alternativ på menyraden, där Börje Carlssons “uppstyckade samlade verk” kommer att presenteras. Lagom till studiecirkelns träff på söndag den 21:e publiceras nu information och historik om verksamheten i Kumla och även om gästgiveriverksamheten generellt. Studiecirkelns ämne för den dagen är ju “utmed järnvägen”.