Hembygdsföreningens styrelse vill härmed önska alla medlemmar och andra som på något sätt är intresserade av Gistad en riktigt

God Jul & Gott Nytt År

I början av 2024 kommer vår verksamhetsberättelse för året 2023 skickas ut tillsammans med verksamhetsplanen för 2024. Någon gång i februari kommer vi ha vårt årsmöte!

 

Bli medlem