Medlem i Gistad Hembygdsförening blir man i två steg. Ansökningar samlas in med hjälp av ett Google-formulär. Styrelsen går igenom ansökningarna med viss periodicitet och tilldelar medlemsnummer. I samband med det skickas ett e-postmeddelande med medlems- och betalningsinformation.

För 2023 är årsavgiften 100 Kr för ordinarie medlem och 200 Kr för familjemedlemskap. För personer yngre än 18 år är det gratis.

Fyll i formuläret här.