Kategori Hus och gårdar

Anders Ölin & Pehr Hörberg och hur de hänger ihop med Gistad

Anders Ölin och Pehr Hörberg De flesta har hört talas om Värmlandsvisan ”Ack du Värmland”. Många kanske även hört talas om Risingevisan. Det som inte lika ofta nämns är att ingen av dessa visor hade varit verklighet om det inte… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 12

167 Efter många försök i godo – togs 1831 syn af 2ne nämndemän å den skada, som genom hinder för vattnets aflopp genom Hennebjörke äng från pastors gården, tillskyndas detta gården. Då alvar sålunda försordes afgräfde Brukarne på Hennebjörke den… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 11

166 I anseende två svårigheter att genom den närmast intill gården belägna Beteshagen drifva får och svinkreatur hvarje dag till de bortom Hagen belägna Gärdena samt i anseende till bristande Vattentillgång för svinen, fann Pastor nödvändigt att genom Hagen hägna… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 10

165 Sädes- och Matbodarna. På detta hus lät församlingen lägga ett prydligt tegiltak, i stället för felagtiga Toftaket, som nedrefs. Dörrar och luckor beströks med oljefärg och nya Trappor gjordes vid dörrarna. En ny Lucka på Sädesvinden. [Den inflikade raden… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 9

164 detta så ganska förfallna hus. Trädgården utvidgades, genom förändringen med sistnämda hus, betydligt samt genom gamla Bodens/??/ nedrifvande. Jordland för grönsaker, som oftare i hushållet begagnas, anlades här såsom närmast intill utgången från köket. Landet midt för Sätesbygningen förvandlades… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 8

163 Stängseln Kring Gården – vid Husesynen ansedd vara i godt skick – nedrefs denna Sommar, dels imedan den var alldeles förruttnad, dels ock imedan dess borttagande gaf gården mera prydligt och fritt utseende. Vid gårdens nedra ända uppsatte Pastor… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 7

162 Fortsättning från pagl. 149 på anteckningen öfver de förbättringar, som vid Gistads Prestegård ifrån den 1 Maji 1828 blifvit gjorda. Vid kyrkoherden Könsbergs Tillträde å ofvanstående Dag befanns prestegårdens utseende vara så som ?? ritning No 1 utvisar. Sedan… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 6

149 boden blifver borttagen, *) feck Manngården sitt bestämda utseende infriad genom Staquetter och med alléer prydd. s) År 1803 bygdes gnösten wid Församlingens loge, icke av Församling, utan af mig. Denna lemnas min Efterträdare; ?? för den, till vinnande… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 5

148 Denna Kyrkovall skulle framdeles kunna förskönas genom trädplantering på södra sidan, om annat ställe till Kol-täppa åt klockaren kan finnas i ställe för den ganska missprydande som Församlingen före min tid i välmening tillåtit honom intaga af Kyrkovallen. m)… Fortsätt läsa →

Prästgården år 1783 och framåt, del 4

147 1789 den 29 Nov. § 7, mom. 2, jämförd med Prot. no 55 eller 1799 d. 7(??) Nov. §4 den Loge, som nu står vid vägen genom ko-hagen. Denne loge är alltså min enskilda egendom; (Jfr. vidare näst föregående… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2024 Gistad Hembygdsförening — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑