165
Sädes- och Matbodarna. På detta hus lät församlingen lägga ett prydligt tegiltak, i stället för felagtiga Toftaket, som nedrefs. Dörrar och luckor beströks med oljefärg och nya Trappor gjordes vid dörrarna. En ny Lucka på Sädesvinden. [Den inflikade raden är svår att tyda.]
Stallet och Lidret. Äfven detta förenade hus lades äfven Tegiltak af församlingen i stället för Torftaket. Nya portar gjordes till Lidret, som förut stod öpet. Dörrarna åt gården beströkos med oljifärg – öfriga dörrar och luckor med tjära och Kimrök. Dessa båda hus /Boden och Stall/ äfvensom Pastors Vagnshus, äfven strökos med rödfärga.

Kohuset – pelastrerades, knutarna brädfordrades och dörrar och fenster beströkos med svart färg.
Emellan Oxhuset och Fårhuset gjordes nya dörrar åt yttre sidan samt Grindan åt inre sidan af Ladugården – så att man nu bequämt kan köra med hölass i genom/in uti det Lider, som mellan båda dessa hus är belagt.

Gnöstarna vid Logarna nedtogos – ?? för den röta de förorsakade husen samt för deras ruskiga utseende.

RedskapsLidret vid gatan utom Ladugården inkläddes med Brädytor i stället för ??, som dertill förut begagnats.

Alla uthusen öfverströkos med rödfärga.

Vid Torpet Svängen sattes öfver Landsvägen en vacker grind äfvensom öfver vägen strax nedom Kohuset. Här igenom kunde gärdesgården emellan dessa båda grindar (148 fot) borttagas och till annan hägnad användas; men denna förändring gaf äfven gården en betydlig prydnad. Emellan Stallet och Grinden vid Kohuset uppsattes i stället för gärdesgårs Stolpar med påspikade slanor. Såsom tills vidare ?? Staquet kommer att uppföras.

Potatoeskällaren undergick en total reparation. Den togs något djupare och längre, ny fyllning, Tegiltak och nya förrar gjordes, så att den i närvarande skick bör kunna väl conservera omkring 50 tunnor potatoes öfver den strängaste vinter.