Styrelsen 2023

Från vänster: Mattias Persson, Gunnar Axelsson, Agneta Olsson, Lennart Johansson, Börje Carlsson

Ordförande Mattias Persson
Sekreterare Gunnar Axelsson
Kassör Agneta Olsson
Vice ordförande Lennart Johansson
Ledamot Börje Carlsson