Anders Ölin och Pehr Hörberg

De flesta har hört talas om Värmlandsvisan ”Ack du Värmland”. Många kanske även hört talas om Risingevisan. Det som inte lika ofta nämns är att ingen av dessa visor hade varit verklighet om det inte vore för Gistad. Det var nämligen här i Gistad på Klockargården som Stina Kerstin Johansdotter föddes den 28 september 1741!  Hon kom senare att flytta till Risinge och där tillsammans med maken Nils Andersson (1748-1831) får sonen Anders Ölin. Efternamnet Ölin lär ha att göra med bostadsorten Öhlstad i Risinge socken.

Det var sonen till den Gistadfödde modern med namnet Anders Ölin, som skrev den kända östgötska folkvisan som är benämnd Risingevisan!

Det första tryckta exemplaret ska vara från 1806. Melodin är dock allmänt mer känd med orden Ack Värmeland du sköna i Värmlandsvisan, skriven av Anders Fryxell och Fredrik August Dahlgren år 1822. Melodin har enligt vissa källor sitt ursprung i Nederländerna och den nederländska visan “O, Nederland! Let op u saeck” från 1500-talet. Den nederländska visan kan ha nått Sverige med invandrade valloner eller holländare. Melodin kan sedan ha sjungits av smederna i Finspång och spridits därifrån.

Fadern till Anders Ölin sålde mark till den kända konstnären Pehr Hörberg. I husförhöret ovan står både föräldrarna med samt sonen Anders. På raden nedanför har man skrivit in Pehr Hörberg! År 1918 kunde man läsa om herrarna Hörberg och Ölin i tidningen även i Amerika! Se tidningsurklipp längre ner!

Anders Ölin drunknar och avlider 1830 och står då som hemmansägare i Bredstorp, Risinge.

Vem var då Pehr Hörberg och vad har han gjort i Gistad?

Att Hörberg och Ölin kände till varandra kan vi därför utgå ifrån. Dels gjorde Hörberg affärer med Ölins far, men sen hade Hörberg en mindre känd sida med en karriär som spelman. Liksom brodern Bengt Hörberg, som var organist, var Pehr Hörberg också musiker. Ett antal låtar efter/av Hörberg har funnits och är idag tämligen spridda i spelmanskretsar! Hörberg är dock mer känd som konstnär.

Pehr Hörberg växte upp under små förhållanden på soldattorpet Övra Ön i Virestads socken. Hans far var soldaten Åke Rasmusson Hörberg i Virestads socken i Småland. Fadern var knekt vid Kronobergs regemente. Namnet Hörberg antyder att faderns härkomst var från Höör i Skåne.

År 1788 köpte Hörberg ett hemman i Olstorps by i Risinge socken. När Hörberg inte var där var han på slottet och målade familjen De Geer i stora salongen eller dekorerade deras möbler och väggar. De flesta målningarna gjorde han dock i kyrkorna, där han målade altartavlor och andra religiösa bilder.

Aurora De Geers man Jean-Jacques De Geer lånade ut 6000 rdr till Hörberg för att han skulle kunna komma loss sin säljare (som han omtalar i sin lefnadsbeskrivning). Säljaren var bonden Anders Ölins far, Nils Andersson som köpte ett hemman vid Ölstad by i Risinge. Som torpare och konstnär fortsatte Hörberg sin verksamhet i herrgårdsmiljön och i en rad kyrkor. Efter hand kunde Hörberg själv sammanställa en imponerande katalog över sina altartavlor. Hörberg gjorde också intressanta grafiska experiment och en del skulpturer. Han var en stor kolorist och uppfattades av den romantiska generationen av konstnärer och författare som en verkligt genuin begåvning.

Pehr Hörberg blev uppmärksammad och anlitades framför allt som målare av altartavlor, han har utfört altartavlor i 87 kyrkor, varav 57 altartavlor i Östergötlands län. Han blev därför särskilt känd för sina kyrkomålningar och fick uppdrag runt om i landet. Han är en av den svenska konsthistoriens intressantaste gestalter.

Altartavlan i Gistad som skänktes till Törnevalla

Pehr Hörberg förde noggrann dagbok över sina arbeten och altartavlan till Törnevalla kyrka är enligt dagboken hans sista uppdrag. Målningen är sedan 1930 deponerad på Östergötlands länsmuseum. År 1836 fick Törnevalla kyrka ytterligare en målning av Pehr Hörberg. Jesu bergspredikan var ursprungligen målad 1804 för Gistads kyrka.