Kyrkokören – bildad år 1923
Vikarierande kantor, Axel Söderbäck, kallade en höstkväll 1923 tillsammans några stycken för att man till 1.a advent skulle kunna sjunga Voglers Hosianna. Det gick så bra att man även
till jul och påsk kunde sjunga i kyrkan.
När ordinarie kantor, Axel Andersson, 1 juli 1924 tillträdde sin tjänst började körens arbete på
allvar!
År 2023 firar kyrkokören 100 år!
Läs gärna om tidigare jubileum i följande filer:
Historik vid körens 40-årsjubileum