När jag kom hit till bygden i mitten av 80-talet fick jag höra en sak som förvånade mig. Tidigare kyrkoherden i Åkerbo Församling, Anne-Marie Svensson, hävdade att hon sett uppgifter på att Gistad socken hade störst mjölkproduktion per innevånare i Sverige. Jovisst. Det kunde kanske vara riktigt. Relativt många och stora mjölkgårdar i kombination med en relativt liten socken.

Bilden togs 2021-07-11 från toppen av den då nybyggda silon vid Gistad Prästgård. Som vanligt ger en bild ingen rättvisa åt den verkliga upplevelsen, men ger ändå en uppfattning om odlingslandskapet. Det mesta av den areal vi ser tillhör Gistad Prästgård.

Tack till Kent Andersson för studiebesöket.