Här sitter jag och Monica på trappan till stationskarlens bostad i järnvägsstationen. Framför oss sitter Marie-Louise och Margareta.