Projekt – Tillsammans namnger vi skolbarnen!

Vi i styrelsen har ett projekt att tillsammans med övriga Gistadkunniga samla in och namnge de skolbarn som gått i skolan i Gistad. Vi har med stor hjälp ifrån deltagarna i söndagens studiecirkel kommit en bit på vägen. Men än har vi många namn kvar!

 

Klicka på följande länk så kommer du till en fil med många klassfoton: Skolfoton Tillsammans namnger vi skolbarnen1

  • Skicka korrekta uppgifter på valfritt sätt till Mattias Persson. kontakt@gistad.net eller lägg en lapp i min postlåda på Högåsa 1
  • OBS! Bilderna kommer ej i kronologisk ordning!
  • Varje skolfoto har ett eget nummer i rött längst ner till höger, ange detta nr
  • Om du vet fotots årtal så skriver du det
  • Om det inte är skolan vid kyrkan utan Törnevalla eller Gistad Uppgård, så skriver du detta!
  • Skriv barnet/lärarens för och efternamn vid skoltiden (namn som gift anges inom parantes, tex Anna Andersson (Pettersson)
  • Namn som redan står behöver inte kommenteras, så länge det är rätt.
  • Vid upptäckt fel skriver man det rätta namnet
  • Har du ett foto som inte är med, så berätta det så vi får med det också! Eller om du har ett foto med bättre kvalitet!

Lite skolfoton på oss i styrelsen. Då skolan inte längre fanns i Gistad fick ordförande Persson ta bussen till Linghem (därav cykelhjälmen) på min första skoldag. Fotot är i alla fall taget i Gistad som övriga styrelsemedlemmar