”I fält av guld en medelst vågskurorblå bjälke, åtföljd ovan av en sexuddig stjärna och nedan av en plogbill, båda röda”

 
Guldfältet symboliserar jordbruksbygdens sädesfält. Bjälken kan ses som en abstraktion av de viktiga kommunikationsleder som går genom socknen. E4:an och södra stambanan. Vågskurorna symboliserar Kumla å som flyter genom socknen. Stjärnan är hämtrad från bilden i Skärkind härads sigill eftersom häradet hade sin tingsplats i socknen. Plogbillen är en heraldisk förkortning av den plog som fanns i vapnet för Åkerbo landskommun, som Gistad var en del av 1952-1970 
Antaget den 6 maj 1996. Formgivare Per Andersson
Text från boken “Kyrkans märken”