Vid årsmötet fick jag förtroendet att vara vice ordförande i Gistad hembygdsförening. Ett uppdrag som jag tar på fullaste allvar och verkligen ser fram emot.

Född och uppvuxen i Gistad där jag bodde kvar till början av 1970-talet. Min släkt kom till orten 1810 via en soldat som fick ny tjänst i Gistad när han kom hem från fångenskap i Frankrike i samband med freden i det Pommerska kriget. Min mamma Astrid bodde kvar en bit in på 2000-talet och hon blev den sista i släkten som lämnade orten. Själv bor jag numera i Vikingstad.

Jag är gift med Anna-Lisa, född och uppvuxen i Törnevalla, och vi har två döttrar och fyra barnbarn.

Jag har i mitt yrkesverksamma liv jobbat inom tillverkningsindustrin framförallt som produktionschef.

Mina fritidsintressen är motorsport och släktforskning men jag har tidigare även sysslat med jakt. I samband med vår släktforskning har vi kommit i kontakt med flera andra hembygdsföreningar där mitt intresse för hembygdsforskning och kartor väl kommit till pass. Jag vill gärna bidra med mina kunskaper inom släktforskning och kartkunskap som säkerligen kommer att behövas i samband med de inventeringar, utmärkning av platser etc. som är några av de saker som bör komma tidigt i agendan.

Återigen stort tack för förtroendet.

Lennart