Gunnar Axelsson är född och uppvuxen på den lilla jordbruksfastigheten Gärstad (även kallad Slanten) i Gistad socken. En fastighet som övertogs från mina föräldrar. Är gift med Gun-Marie. Vi har tre vuxna barn och två barnbarn. Nu har vår äldsta son övertagit jordbruksfastigheten och vi har flyttat till Överstad i grannsocknen Askeby.
Har haft ett yrkesliv som ekonom/affärsrådgivare inom jord & skogsbruk.
På fritiden är jag aktiv i Linghemskyrkan, hjälpverksamhet i Rumänien och är dessutom lite av en sportnörd.
Att lära känna hembygden och att släktforska är ytterligare två intressen, så det var självklart att engagera sig i Gistad Hembygdsförening.