I den amerikanska tidningen Vestkusten från 1961 noterades detta.