Här kommer fortsättningen på inlägget om Britta och Gösta Öhman.