Dopfunten i Gistad kyrka

Som tillverkare har Calcarius angivits. Det var en gotländsk stenhuggareverkstad under 1100-talets slut och 1200-talets förra hälft.