Professorn och historikern Kalle Bäck, som skriver om vanligt folk kommer till Gistad!

Temat för kvällen: Byn, gården & människan under 1800-talet

Kalle Bäck är historikern och  professorn i historia vid Linköpings universitet vet hur man fångar publiken. Färdigheter som han kommer att visa upp i Gistad sport- och motionslokal den 14 maj kl 18:00. Kalle Bäck är inbjuden av Gistad hembygdsförening.

“Jag vill vända på kuttingen, inte lägga min koncentration på kungligheter och andra storheter utan istället berätta om vanligt folk. Som bönder, torpare, hantverkare, soldater, män och kvinnor. Här finns det oerhört dramatiska levnadsöden” säger Kalle från den östgötska orten Trehörna

 

  • Gratis för medlemmar!
  • Icke medlemmar betalar 100kr (alternativt blir man medlem för 100 kr på https://gistad.net/bli-medlem/)
  • Skicka din anmälan om närvaro till ordförande Mattias på kontakt@gistad.net
  • Fika kommer serveras efter föreläsningen till självkostnadspris
  • Sportklubbens klubbstuga den 14 maj kl 18:00