Carl Dahlgren (1814-1894)

Vice häradshövding, men även jurist, konstsamlare och donator

Carl Fredric föddes den 10 juli 1814 i Gistad när familjen bodde i Särstad på Kronogården.

Fadern hette också han Carl Dahlgren och var hofrättscommunisarie. Han var född 1791 och dog 1844 i Stockholm. Modern hette Carolina de falk och var född i Östra Ryd 1778 och dog när hon var folkbokförd i Linköping 1836.

När Karl Dahlgren döptes var prosten Jonas Fredric Carlström ett av vittnena. Carlström var den som lade grunden till att Gistads skola blev verklighet.

Dahlgren blev student i Uppsala 1837. År 1855 blev han vice häradshövding och samma år notarie hos överståthållarämbetet för polisärenden (tjänstledig från 1877) samt 1870 kurator vid Stockholms stads förmyndarkammare.
Genom enskilda uppdrag skapade Dahlgren en betydande förmögenhet, som han huvudsakligen använde för samlandet av konst- och konsthantverksföremål. Inköpen av konst och konsthantverk gjorde han med hjälp av antikvitetshandlare H Bukowski.
I sitt testamente donerade han till Nationalmuseum sina samlingar av dosor (mer än 1 100 stycken), ur (omkring 450 stycken) och miniatyrmålningar (4 435 stycken); hans större målningar (omkring 1 900 stycken) i olja, pastell och akvarell skänktes till Östergötlands museum i Linköping.

Carl Dahlgren skänkte en stor del av sin konstsamling, cirka 1 900 målningar i olja, pastell och akvarell, till Östergötlands museum. Han donerade även 4 435 miniatyrer, 432 ur och 1 121 dosor till Nationalmuseum.
I museets konstavdelning finns ett fotografi från Carl Dahlgrens bostad på Malmskillnadsgatan i Stockholm. Där kan man se hur det såg ut hemma hos honom – tavlor, miniatyrer, klockor, glas- och porslinsföremål från golv till tak!

Dalgren dog den 23 december 1894. Han bodde då på Malmskillnadsgatan 7 och var Kyrkobokförd i Klara, Stockholms stad (Uppland). Dahlgren är begravd på Norra begravningsplatsen utanför Stockholm.

Han ska ha varit ogift.