Så är då den (alltför?) långa serien om prästgårdsområdet kommen till sitt slut. Då avrundar vi med en inblick i initiativtagarens, kyrkoherde Carlström, värld.

Tydligen var han inte bara kyrkoherde i en liten landsortsförsamling och prost, utan också teologie doktor. Som sådan ville han uppmuntra spridning av kunskap om det hebreiska språket. Bifogade tidningsklipp kommer från Östgöta Correspondenten den 10/10 1849.