Under många år hängde en tavla på väggen i Gistad prästgård. Jag passerade den många gånger och tänkte på den endast som en dekoration.

När jag väl tog mig tid att verkligen se efter vad det egentligen var började hjärtat klappa snabbare. Jag ser det som ett väldigt betydelsefullt, lokalhistoriskt dokument!

Det rör sig om en skiss på hur området kring Gistad prästgård såg ut 1783. Skissen är gjord av kyrkoherde Jonas Fredric Carlström. Han var kyrkoherde under åren 1783 till 1826. En del av den tiden var han även prost. I skissen har han också noterat vilka de olika byggnaderna är. Då hans anteckningar kanske är lite svårlästa har jag försökt tolka dem och återger detta här nedanför. I noteringarna hänvisar han till en “Hysesynsbok”. Jag kontaktade Landsarkivet i Vadstena om detta och, ja, den finns där. De skickade mig kopior av ca elva sidor ur den boken. Anteckningarna i den sträcker mellan åren 1784 och 1834.

Min ambition är att publicera en sida i taget, med ojämna mellanrum, som en sorts artikelserie. Så, håll utkik!

—————————————————————————–

Prästgårdens ungefärliga Utseende eller Husens läge år 1783 och innan de efter hand flyttades. *)

Explication notar:
a, gamla bygningen.
b, Tillökning på den nyas längd.
c, En gammal enskild bygning.
d, gammal quarstående enskild bod.
e, Hemligthus.
f, Källaren med 3kvartshög skulle.
g, Drängstufva med liten kammare.
h, Tillskiftad klädbod af bräder.
i, Stallet.
k, Portlider öppet å gårdssidan, med loft öfver, såsom behöflig tillökning till.
l, Spanmåls och actualieboden.
m, Hönshuset,
n, Svinstian.
o, Vagnshus.
p, Vedlider på stolpar.
q, Brygghus.
r, Ruddam.
s, Drickskällan.
t, Trädgården.
u, Vattendam för kreaturen,
v, Redskapslider på stolpar.
x, Presters oxstall.
y, Prestgårds loge.
z, Församlingens dito.
aa, Fårhuset.
bb, Lada till Stall och foder åt Brukaren.
cc, Församlngens Fähus.
dd, Svinhus.

*) Om denna flyttning och hvad mera, som undertecknad till gårdens dels prydnad, dels nytta kan hafva gjort, må Husesynsboken rådfrågas pag. 145, (???)
Carlström.