Gistad hembygdsförenings nya styrelse!

Planeringen för kommande verksamheter pågår för fullt.

En presentation av oss i styrelsen kommer komma, så håll utkik efter oss på hemsidan!

 

Ordförande Mattias Persson
Sekreterare Gunnar Axelsson
Kassör Agneta Olsson
Vice ordförande Lennart Johansson
Ledamot Börje Carlsson