Kalkbrottets dagbrott låg egentligen i Törnevalla men flera förgreningar gick i underjorden in i Gistad. Från dagbrottet transporterades kalkstenen till Gistad järnvägsstation via en linbana. Senare byttes den ut till traktortransport till en nyanlagd lastkaj som låg mellan stationen och sädesmagasinet.