Kallelse till Årsmöte 2024 för Gistad hembygdsförening

  • Plats: Sportklubbens klubbstuga i Gistad
  • Datum: 18 februari 2024
  • Tid: 18:00

Östergötlands hembygdsförbunds ordförande Rolf Pettersson kommer och talar och presenterar sig!

Hembygdsföreningen bjuder på fika!
Efter årsmötet kollar vi på minnen från hembygden på storskärm!

Dagordning finns på hemsidan, tillsammans med vår verksamhetsberättelse och verksamhetsplanen för kommande år.

Alla som betalat medlemsavgift under 2023 och/eller 2024 har rösträtt.

Har ni inte betalat medlemsskap för 2024 så finns uppgifterna för detta på följande länk: https://gistad.net/bli-medlem/

 

På sista punkten på dagordningen är även icke-medlemmar välkomna att diskutera vad vi kan använda det bidrag vi fått på 8000 kr i form av en bygdepeng, där 4000kr kommer från Linköpings kommun och 4000kr kommer från Region Östergötland.

Dagordning Årsmöte 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Gistad Hembygdsförening RR och BR 231231

Verksamhetsplan 2024

 

Vid frågor kontakta ordförande Mattias Persson på kontakt@gistad.net eller 070-712 90 28

 

Välkomna önskar styrelsen 2023

Från vänster: Mattias Persson, Gunnar Axelsson, Agneta Olsson, Lennart Johansson, Börje Carlsson