I “kyrkskogen” finns det ett antal gropar och stenrester som antyder att det där har förekommit mindre stenbrottsverksamhet.

Bilden i ingressen kommer från det området och visar tydligt hur man borrat ett hål och sedan spräckt stenen. Finns det någon i den breda läsekretsen som känner till något om den verksamheten? Troligen har det nog inte varit fråga om någon större verksamhet av industriell karaktär. Kanske det rörde sig om husbehovsuttag av sten för grundsättning av byggnader i kyrkans ägo? Kanske grundstenar som användes vid bygget av kyrkan i mitten av 1800-talet?

Vad är då kyrkskogen i det här sammanhanget? Jo, den kan ses nedan. Det högst ungefärliga och höftade läget för groparna markeras med den lilla grå cirkeln.

Kommentarer och info mottages tacksamt.