TJYVNAD, DRÄNKT BARN & ARSENIKFÖRGIFTNING

I Gistad bodde det under mitten av 1800-talet en familj med efternamnet Esping. Maken i familjen var smeden Johan Abraham Esping (1818-1899). Han var son till smeden Johan Abraham Esping (1780-1799). Han var född i Herrberga i Östergötland och kom till Gistad 1845, efter att tidigare ha bott i Örtomta tillsammans med hustrun och sönerna Johan Abraham (1842-1899) och den nyfödde Oscar Edvard (1845-1848). Det fanns med andra ord tre generationer med namnet Johan Abraham Esping.

En sommardag den 23 juli år 1849 ska maken enligt husförhörsboken ha blivit häktad för tjyvnad. Detta blev för mycket för hustrun Anna Lena Månsdotter, som en förmiddag i juli 1849 av förtvivlan dränkte sig själv och den 1,5 årige dottern Edla Christina Esping i Kumlaån vid Olstorps hälsokälla. En bild ur Anna Lenas bouppteckning.

Året efter att han häktats för stöld och att hustrun och dottern drunknat så gifte smeden Esping om sig den 19 november 1850 med Emelie Charlotta Kajerdt (1823-1891), född i Vist socken i Östergötland. Troligtvis var inte heller detta ett superlyckligt äktenskap, då det i husförhörsboken skrevs i slutet av 1870-talet att han övergivit hustrun och vistas i Skärkind.

Ytterligare en otrevlig historia som det rapporterats om i olika tidningar i Sverige men som det även skrevs om i olika amerikanska tidningar på 1800-talet var anklagelsen om arsenikförgiftning. Det var år 1884 som snickarhustrun Pihl kommit på besök en torsdag till smedhustrun Emelie Esping. Snickarhustrun hette Maria Albertina Abrahamsdotter (1852-1884) och var född i Törnevalla socken. Det var i Törnevalla som hon 1875 gift sig med Karl Fredrik Pihl (1851-1927), som senare kom att arbeta som snickare i Gistad. Namnet Pihl kommer från fadern Carl Johan Pihl (1827-1906), som tjänstgjort som livgrenadjär på Hennebjörke soldattorp. Vid tidpunkten bodde makarna på Olofstorp tillsammans med två söner och en dotter. När Maria Albertina var på besök hos Esping blev hon där bjuden på kaffe och hon inmundigade ett par koppar. Efter en stund kände sig de båda kvinnorna sig illamående, vilket yttrade sig genom uppkastningar, förfärliga magplågor och diarré. Dessa plågor ska ha fortsatt hela natten. På fredagens morgon skickade man efter provinsialläkaren dr Segerdahl i Linköping, som infann sig så snabbt han kunde. Han förklarade att det inte fanns något att göra med hustru Pihl, vilken också avled kl 10 samma dag under svåra plågor. Kronolänsmannen hade genast blivit underrättad och infann sig snart i Espings bostad. Hustru Esping tillfrisknade sig dock snart.

Makarna Esping hade enligt flera tidningsartiklar levt i ett spänt förhållande till varandra. Maken, Johan Abraham Esping (1818-1899) häktades och blev körd till Linköpings stadsfängelse då man hyste starka misstankar att smeden velat förgifta sin hustru genom att lägga arsenik i kaffekannan. Den avlidna kvinnan efterlämnade make och tre barn, vilket det yngsta endast var 4 månader gammalt.

Rannsakning hölls vid Kumla tingsställe för den häktade smeden Esping för giftmord den 17 juli. Flera vittnen hördes, men den åtalade nekade. Ett extra ting gick blev den 5 augusti. Esping nekade fortsatt ihärdigt. Obduktionsprotokollet upplästes varav det framgick att hustru Pihl dött av stark arsenikförgiftning. Då bevisen inte var tillräckliga så sattes smeden omedelbart på fri fot.

Smeden Johan Abraham Esping dog den 18 mars 1899 och ska då ha bott i Lindstorp, Gistad Uppgård Lindstorp.
Herr Pihl gifte om sig år med Klara Sofia Wetterström (1859-1936). Hon var född i Grebo. De fick åtminstone tre barn tillsammans. Karl Fredrik arbetade en tid som vaktmästare och snickare när familjen bodde på Tingshuset i Kumla, Gistad.