Att på ett objektivt och enkelt sätt presentera sig kan kännas lite obekvämt, men här kommer ändå en presentation om mig själv och mina anor.

Min mamma föddes i Stockholm / Katarina församling, men efter båda föräldrarnas död skingrades familjen och genom andra människors försorg kom hon som nioåring till Gistad / Särstads  Kronogård.

Min pappas anor finner man i  byarna Bökestad och Mörtlösa nära Linköping. Det var idel självägande och redbare bönder i rakt nedstigande led ända sedan 1600-talet. Så det var från Mörtlösa min farfars farfar kom till Gistad / Blistads by 1844 och det var i Blistad min pappa föddes,  men som ung kom han med sin familj att växa upp på gården Ekenberg i Gistad.  Cirka 100-år efter att ”Petter Samel” (min farfars farfar) kom till Gistad föddes jag som en av Lisa och Everts ungar, men det var varken på Blistad eller Ekenberg som min vagga kom att stå, utan på Äleby.  Där har jag levt och verkat som bonde och där bor jag ännu i denna dag.

Efter folkskola blev det en handelslinje på ”Junkan”, lantbruksskola i Svalöv och ”lumpen” på F3. Därefter började bonnlivet på allvar tillsammans med min yngre broder Fredrik. Min hustru Yvonne och jag  gick efter 25-år skilda vägar, men vi  fick  tre barn som sedan länge lämnat socknen och de har berikat oss med sju barnbarn.

Tanken att bilda en hembygdsförening i Gistad har funnits sedan länge och känts lite som en börda. När Mattias – denna unga kraft av duglighet och energi tog initiativet till vad som hänt och  kommer att hända, så kändes det som en förmån att få vara med och sparka igång det hela.

Syftet med en HBF är väl för mig, att inte bara blicka bakåt i tiden och dokumentera byarna,  människorna och deras livsöden utan att framförallt  främja och bevara en levande landsbygd genom att samla människor till något gemensamt. ”Räddas det som räddas kan”

Slutligen; till alla som vill värna och bevara minnet av sin hembygd. BLI MEDLEM i HBF Gistad.