Kalkbrottet i Gistad har alltid varit en farlig arbetsplats. Här berättas om en olycka 1895.