Gistad hembygdsförening har sitt första årsmöte den 12 februari.
Plats: Gistad sportklubbs klubbstuga.
Tid: 18:00

Det finns fortfarande några vakanta platser i styrelsen, då det vid grundandet i december valdes personer som aviserade att de endast kommer sitta med fram till ordinarie årsmöte.

Kontakta valberedningen om du är intresserad att hjälpa till i styrelsen eller att själv sitta i valberedningen inför kommande årsmöte 2024
Valeberedningen består i år av Staffan Karlsson, 0703999886 och Tommy Hägg, 0701307381

Mer information med dokument mm kommer läggas upp på hemsidan. Preliminär dagordning finns bifogat nedan.

Finns det några tankar eller frågor kring hembygdsföreningen eller styrelsearbetet kan ordförande Mattias Persson kontaktas på kontakt@gistad.net eller 070-7129028

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Dagordning Årsmöte 2023