Konstituerande årsmöte

I tisdags, den 10/1, hölls ett första årsmöte för att formellt skapa den ekonomiska förening som ska driva bredbandsprojektet vidare. Det var representanter för ca 45 fastigheter som samlades för årsmötesförhandlingar och efterföljande informations- och frågestund.

Protokoll från mötet kommer att publiceras här så fort det har justerats.

Kallelse och dagordning för konstituerande föreningsstämma i Gistad Fiberbredbands ekonomisk förening

Tisdagen den 10 jan 2012, kl 1900 i Klubbstugan, Gistad

Anmälan om deltagande skall ske till gistadbredband@gmail.com senast den 7 jan 2012. Har du ingen egen mail, så ringer du till någon i nuvarande styrelse, enligt telefonnummer på hemsidan http://gistad.net. Vi vore mycket tacksamma för ett svar (helst mail) även om du inte kan komma, så vi kan uppdatera föreningens maillista.

Mötet inleds med att arbetsgruppen redogör för genomfört projektarbete och förslag till inriktning av fortsatt arbete. Tillfälle ges till frågor och diskussion.

Förslag till Dagordning
§1 Stämmans öppnande
§2 Val av ordf. och sekreterare för stämman
§3 Val av två justeringsmän
§4 Fråga om godkännande av röstlängd
§5 Fråga om godkännande av kallelsen till stämman
§6 Redovisning av stadgar godkända av Bolagsverket
§7 Val av styrelseledamöter
§8 Val av ordförande
§9 Val av två revisorer och en ersättare
§10 Val av valberedning, tre personer, varav en sammankallande
§11 Övriga frågor
§12 Stämman avslutas

Stadgarna finns tillgängliga på hemsidan.

Projekteringen framgår av kartor som du hittar på hemsidan (länken finns längst ned i bilden). I och med att projektören gjort sitt, är det från och med nu bara de som bor längs med planerad slangdragning som kan ansluta sig till nätet.

Välkommen till stämman. Ta med dig namn på ev. grävfirmor eller andra aspiranter för grävning av slang. Vi vill, i och med att vi går in i mer praktiskt hantverk nu, också ha fler styrelsemedlemmar. Vi tar tacksamt emot förslag på namn. Ämnesområdena är många. Ekonomi, avtal, grävning, planering mm. Skicka namnförslag (vidtalade före) till någon av oss i styrelsen.
Inbjuda till stämman finns också på hemsidan och kommer dessutom att delas ut på papper.

Välkommen!

Ny information

Projekteringen är klar. I dagsläget är det ca 75 stycken som visat intresse och betalt inträde/projekterings-avgiften. Vi räknar med att kunna skicka ut ritningarna på projekteringen under helgen eller början av nästa vecka.

Grävning. Nästa del i arbetet är att hitta företag som kan sköta grävningen. Känner ni någon så meddela oss, det spelar ingen roll hur stort företaget är då det finns möjlighet att dela upp grävningen på flera bolag. Gör detta så fort som möjligt!

Vi börjar planera för årsmöte. Intresserade av att delta i styrelsearbete eller liknande eller andra arbetsuppgifter, vänligen kontakta någon i den för närvarande sittande styrelsen.

Vi återkommer inom kort.

Första utkast av projektering

Ett första utkast utav PEABs projektering kommer att presenteras v45. Det vi vet är att det blir ganska stora problem att gräva till Gåslöt på grund av alla fornlämningar. I övrigt väntar vi bara på ritningar och muntlig rapport. När detta är klart kommer vi be om offerter för grävningen. Känner ni någon med dylik firma, liten som stor, som kan hjälpa till med grävning, så kontakta gärna oss. Vi vore mycket tacksamma för hjälp med detta. Vi kommer med mer information efter PEABs presentation.

Projekteringen startar!

Hej,

Projekteringen kommer äntligen igång! Då den beräknas starta vecka 40 finns det en allra sista chans för de som är intresserade men inte betalat in pengarna att göra detta. Efter det kommer vi göra vårt bästa för att få med er, men möjligheterna minskar drastiskt.

Har du möjligheten att gräva själv? Kontakta gärna någon av oss, då det är väldigt intressant för oss alla. Det innebär en minskad kostnad för alla inblandade!

Har du inte meddelat styrelsen din e-post? Gör gärna det så fort som möjligt till goran@hiltons.se eller funkynila@gmail.com.

Titta gärna in på vår Aktivitetslista där ni kan se lite av de aktiviteter som pågår och när de beräknas vara klara.

Hälsningar

Styrelsen

Uppdatering: Projekteringen förväntas starta v40 och ta ungefär 4 veckor att slutföra.

Möte med Länsstyrelsen, Utsikt och PEAB

Den 11 augusti hade vi ett möte med representanter för ovanstående organisationer. Det var ett bra möte, med många diskussioner. Den stora frågan var, enligt alla, hur vi skulle få alla ickeintressenter att bli intresserade. Många kopplar idag fiberbredband till hemdatorn, men det finns andra fördelar med fibern. Saker som kom upp i dessa diskussioner var:

  • Högre värde på fastigheten
  • Fler intressenter att köpa fastigheten
  • Befintligt system när nätoperatör (Telia) lämnar blanktråden
  • Godkänd teknik om (eller när) man vårdas hemma och skickar data till sjukvården
  • Säkrare dataförbindelse (bättre skydd vid åskväder, stormar samt kraftigt regn)
  • Säkrare satellit-TV
  • Snabbare och säkrare larmöverföringar (såväl personlarm som fastighetslarm)

Länsstyrelsen lovade att bidra med pengar för ”projektet”. Man kunde däremot inte säga med hur mycket. Ju fler ju desto bättre, var väl en del av vad man sa. Bättre att projektera för fler nu. Skall man ansluta sig senare kommer det att bli betydligt dyrare för den enskilde att få fram sitt eget bredband.

Kontentan av mötet var att vi skulle fortsätta med projekteringen, men försöka få med fler för att kunna få till ett välplanerat, välutbyggt och utbyggbart nät i Gistadsområdet.

Projekteringen börjar nu och kommer säkert att hålla på under ca tre veckor. Därefter sammanställer vi projektörens information och tar fram underlag för kostnad för grävning och slangdragning. Fundera på egna resurser inför grävningen. Det innebär naturligtvis andra kostnader. Därefter kommer vi ut med en inbjudan till stormöte och en ny förfrågan om intresse.

Börja dessutom att fundera på grävningen på egen tomt, det måste du stå för själv. Mer om detta på ”stormötet”.

För de som inte betalt, GÖR DET NU! Vi vet att många har varit borta på semester och annat, men nu det verkligen dags att sätta in startavgiften på 800 kronor på bankgironummer 769-0928. Var noga med att skriva vem och vilken fastighet det gäller.

Med vänliga hälsningar

Göran, Niklas, Mikael och Mikael

Dags för projektering

Bolagsverket har till slut godkänt vår ekonomiska förening. Detta innebär att vi, för att driva projektet vidare, behöver en summa pengar från var och en intressent. Summan 800 kr, vilken innehåller medlemsavgift, projekteringsavgift samt kostnad för bankkonto och registrering av ekonomiska föreningen, skall vara inbetald senast 2011-08-01 på Gistad Fiberbredband ekonomisk förening med bankgironummer 769-0928. Av inbetalningen skall framgå ditt namn och din adress.

Projekteringen innehåller bland annat inmätning/ritning, kopplingar till el/tele/vatten-ledningar, kontakter med markägare samt diverse tillstånd från kommun. Ett JA till ditt intresse för projektering innebär bara att du är intresserad att fortsätta nu. Ett slutligt JA kommer att efterfrågas när vi har fått fram de slutgiltiga kostnaderna.

Vi jobbar vidare för att få så mycket bidrag som möjligt till projektet.

Vi önskar er en skön sommar och vill påminna om att första augusti är sista betaldag för medlemskapet i Gistad Fiberbredband ekonomiska förening.

Väntan på Bolagsverket

Vi väntar för närvarande på att få ett godkännande avseende skapandet av den ekonomiska föreningen. Så fort detta har inkommit skall ett föreningskonto öppnas. I samband med detta kommer vi att skicka ut en intresseanmälan med en primär uppstartnings – och projekteringskostnad. Denna kommer att hamna runt 800 kr per hushåll/intressent. Vi söker samtidigt bidrag för att täcka denna projekteringskostnad.

Kontaktpersoner för den kommande föreningen är:
Göran Hilton – 0708407717 – goran@hiltons.se
Mikael Hilton – 0703598474 – mikael@hiltons.se
Niklas Wärnsberg – 0708359294 – funkynila@gmail.com
Mikael Hallabro – 0704438910 – hallabro@sverige.nu

Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss.

Hälsningar Styrelsen.